26 januari 2010

LIVE MÅLNING av PUPPET...

PUPPET målar live imorgon på DRAMALABBET i Stockholm.
Konstnärer tolkar pjäsen ‘Allmänt snö’Konst är en subjektiv upplevelse och tolkas olika av alla.
Efter en teaterpjäs går vi alla därifrån med olika upplevelser.
Likaså efter en vernissage går varje enskild besökare därifrån med sin personliga upplevelse och tolkning av konsten.
Det här är ett ämne, ett fenomen som vi vill utforska vidare.
För mer Info & biljetter besök www.allmantsno.se