14 februari 2010

World's fastest spark/kicksled...