28 augusti 2009

"I morgon, lördag, inviger Malmö sin andra publika grafittivägg, ett träplank utmed Parkgatan och vid rondellen i korsningen Parkgatan-Kristianstadsgatan - sammanlagt cirka 90 meter.

Efter invigningen klockan 14 tar några av Malmös främsta grafittikonstnärer sig an planket och slutar inte förrän hela planket är fyllt.

Den första publika grafittiväggen i Malmö är belägen vid parkeringshuset Anna. En stor del av de närboende anser att närmiljön har gynnats av grafittiväggen, hävdar stadens parkkontor i ett pressmeddelande."


Självklart så står Fatcap Malmö bakom denna invigning med färg till de utvalda. Kom och titta om ni har chansen då delar av Malmös writers går lösa på den nya väggen!