15 oktober 2009

Det femte Hip-Hop elementet...

Dom fem elementen av Hip-Hop!
Breakdance,Dj-ing, Rap, Graffiti och Polisen...