30 oktober 2009

Uttryck i graffiti i Hässleholm...

Graffitin har kommit till kulturhuset. Utställningen varar i två månader...
Läs mer HÄR!